พช.ดอยเต่า จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน ณ.หมู่บ้านหมู่วังหลวง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

🍀🦋พช.ดอยเต่า จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobi [...]

อ่านต่อ

กวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอดอยเต่า

🎯วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 🕣เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจเงิน [...]

อ่านต่อ