วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนากรอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่จัดอบรมการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านดอยเต่าใต้ จำนวน 30 คน ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอยเต่าใต้ หมู่ 10 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมีนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมและต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พช.ดอยเต่า
นพร.ดอยเต่ารายงาน
ดอยเต่าดำเนินรัก

(Visited 14 times, 1 visits today)