พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่ศึกษาติดตามการจับหาพิกัดระดับความลึก ความกว้าง ของสระ

✏️วันที่ 10 มิถุนายน 2564
📍นายราเชนทร์หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และ นายเพียว อรัญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอดอยเต่า พร้อม นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ศึกษาติดตามการจับหาพิกัดระดับความลึก ความกว้าง ของสระ เพื่อปรับปรุงแบบให้ตรงกับการขุด ณ ศูนย์ CLM ตำบลท่าเดื่อ และศูนย์ CLM ตำบลโปงทุ่ง 🔍ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นาวาอากาศตรี วีระศักดิ์ สมพล สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบหมายให้ ส.อ เอกชัย อินต๊ะปัญญา และ ส.อ อำนวย ต้อคำมูล (จนท.สำรวจงานก่อสร้าง) เป็นผู้ดำเนินงานจับหาพิกัดตามโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและแก้ไขทำตามแบบให้ถูกต้องตามต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)