ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการชุมชนอำเภอดอยเต่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ได้เข้าร่วมในการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงในพื้นที่อำเภอดอยเต่าโดยมี นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

(Visited 49 times, 1 visits today)