เปิดศูนย์เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ได้จัดพิธีบวงสรวงและเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM) ระดับตำบล ณ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วย นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่าและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า โดยศูนย์เรียนรู้นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อประยุกต์สู๋การปฏิบัติงานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล.

(Visited 90 times, 1 visits today)