อำเภอดอยเต่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 ก.ค.2563 เวลา 06.30 น. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล/พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

เวลา 10.00 น. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บ้านน้อย หมู่ 1 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า

เวลา 18.00 น.นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนี้นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

(Visited 45 times, 1 visits today)