อำเภอดอยเต่า จ้ดประชุมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีนายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอเต่า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชมุชน จัดประชุมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 ณ บ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ต.ดอยเต่า มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 20 คน

(Visited 60 times, 1 visits today)