อำเภอดอยเต่า จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ (1  ก.ค. 63) นายภัควัค  ขันธหิรัญ  นายอำเภอดอยเต่า  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่หมู่บ้านทั้ง 43 หมู่บ้าน ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายราเชนทร์  หนุนแปง  พัฒนาการอำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชน เพื่อปลูกผักไว้กินเอง ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สู่ความความมั่นคงทางอาหาร “ภายใต้กิจกรรม” 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน”  ซึ่งประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า พริกขี้หนู ฟักแฟง โหระพา กะเพรา มะเขือยาว ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร แตงกวา และถั่วฝักยาว รวมจำนวน 3,000  ซอง

(Visited 42 times, 1 visits today)