วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดอยเต่า มีนายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุม พิจารณาโครงการ วางแผนขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 32 times, 1 visits today)