อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธาดา  ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุม ตามโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 “กิจกรรมแก้ไขปัญหากองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง” บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า อ.เชียงใหม่ มีหัวข้อบรรบาย ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน, การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน, การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ, แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผนดินของเครือข่ายระดับอำเภอ/จังหวัด และเวทีแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 72 times, 1 visits today)