ร่วมพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า เนื่องในวันสัปดาห์การพัฒนา

วันที่ 5  ธันวาคม2562  เวลา 09.30 น. นายธีระพงษ์  ดวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ. ดอยเต่า  พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประชาชนบ้านแปลง5  ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาฯ  พัฒนาและปรับปรุง หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150  คน ณ บ้านแปลง 5 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(Visited 70 times, 1 visits today)