อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และนางนิตยา ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี2562 น.ส.สีซอน ปัญญา บ้านเลขที่ 13 ม.2 บ้านสันบ่อเย็น ต.โปงทุ่ง อายุ 59 ปี เป็นครัวเรือนต้องสงเคราะห์ ไม่สามารถพัฒนาได้  เป็นลมบ้าหมูตั้งแต่เด็ก ร่างกายไม่แข็งแรง  ทำงานหนักไม่ได้ ไม่มีญาติดูแล อาศัยเพื่อนบ้านเวียนกันมาดูแลให้ความช่วยเหลือ

(Visited 33 times, 1 visits today)