อำเภอดอยเต่า ประกอบพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการนี้นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ได้เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 250 คน  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 26 times, 1 visits today)