พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า

วันพุธที่  9  ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า โดยมี นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ได้ให้การต้อนรับคณะฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 220 times, 1 visits today)