อำภอดอยเต่า ทำพิธีส่งมอบห้องสุขาให้แก่นายจา สอนนะ อายุ 95 ปี(ผู้ป่วยติดเตียง)

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสุขาให้แก่นายจา สอนนะ อายุ 95 ปี  ณ บ้านเลขที่ 16 บ้านฉิมพลี ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มีส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชนจิตอาสา 904 วปร. พร้อมนี้นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า กลุ่มองค์กรพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งห้องสุขาดังกล่าวได้รับเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เป็นเงิน 10,300 บาท หลังจากนั้นประชาชนชนจิตอาสาฯ ร่วมการทำ big cleaning day บริเวณโรงเรียนบ้านฉิมพลี

(Visited 52 times, 1 visits today)