อำเภอดอยเต่า ประกอบพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอดอยเต่า เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า โดยมีนายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และนายแดง ไหวยะ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมคณะกรรมการ เข้ารับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 8,000 บาท หลังจากนั้นได้จัดขบวนแห่เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากที่ว่าการอำเภอดอยเต่า เข้าหมู่บ้าน และทำพิธีฉลองเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายทนงศักด์ วีระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตดอยเต่า(ที่ปรึกษาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดอยเต่า) เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรม กล่าวคำปณิธาน แลกเงินขวัญถุง ทอดผ้าป่ากองทุนแม่กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นกองทุนที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ต่อไป ซึ่งชาวบ้านทุกคนต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

(Visited 144 times, 1 visits today)