อำเภอดอยเต่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุง [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอยเต่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุง [...]

อ่านต่อ