อำเภอดอยเต่า จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ว่าที่ ร.ต. บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีหน่วยงานราชการ อปท. จิตอาสา ฯ พร้อมนี้นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า และกลุ่มองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 66 times, 1 visits today)