อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ประชุมติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และนางนิตยา  ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า   ร่วมประชุมติดตามสมาชิกฯ ที่ยืมเงิน  ตลอดจนให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายของกองทุนฯ และวางแผนการส่งใช้เงินยืม  ในเขตตำบลบ้านแอ่น  และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 63 times, 1 visits today)