อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธาดา ธีระวาทิน พ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอยเต่าจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม”พัฒนาสายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอดอยเต่าจัดกิจก [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอยเต่า อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล พันธ์โยศ [...]

อ่านต่อ