งานสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ครั้งที่ 16 ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ครั้งที่ 16  โดยมีว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า กล่าวต้อนรับ และนายจันทร์คำ  ปู่เป็ด ประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงฯ กล่าวรายงานโครงการ ภายในงานมีการแสดงฟ้อนรำจากชนเผ่ากะเหรี่ยง การเสวนา การออกบูทของส่วนราชการต่างๆ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านหัตถกรรม  นายธาดา  ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP ร่วมออกบูทจัดแสดงกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี มีประชาชนเข้ามาเที่ยวและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ณ บ้านหนองปู(หล่ายแก้ว) ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(Visited 363 times, 1 visits today)