อำเภอดอยเต่า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 มีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน และนายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

(Visited 40 times, 1 visits today)