โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวฯบ้านหนองปู ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ