สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู  หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน  และบ้านแม่บวนใต้  หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่    โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพฯ ออกแบบสินค้าของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าด้านวัฒนธรรมและอาหาร เพื่อเป็นการการยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพให้ขายได้ โดยอบรม จำนวน 2 วัน และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีก 1 วัน  ที่บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นเปา  และ  ณ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

(Visited 134 times, 1 visits today)