อำเภอดอยเต่า จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดแปลง ๕ โดยมี ส่วนราชการ สจ.กำนัน ผญบ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวอำเภอดอยเต่า ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑.เวลา ๐๗.๐๙ น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๒.เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

๓.พิธีปล่อยปลา และมอบพันธ์ปลา จำนวน หนึ่งแสนตัว

๔. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๖ พรรษา ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๖ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๕. เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

(Visited 130 times, 1 visits today)