สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำคณะหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งทุ่ง และบ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามกิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน  และบ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

(Visited 109 times, 1 visits today)