นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” อำเภอดอยเต่า

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย  เอี่ยมส [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ