อำเภอดอยเต่า ร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยณรงค์ สุวรรณโน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฮอด) พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า นางสุจิตรา ชัยสุ เจ้าหน้า สทบ.สาขา. 1 นายเจริญ ติ๊บใจ ประธานเครือข่ายตำบลดอยเต่า และนางนิตยา ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ของสมาชิกผู้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านผาจุก จำนวน 14 ราย จำนวนเงิน 995,000 บาท ณ ที่ทำการศาลาประชาคมหมู่บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 232 times, 1 visits today)