อำเภอดอยเต่า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ รต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า ร่วมด้วย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักเรียน ลูกเสือเนตรนารี และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยมีการปลูกต้นรวงผึ้งและไม้เบญจพรรณ จำนวน 1,000 ต้น สถานที่ ป่าชุมชน หมู่ 1  บ้านน้อย ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

(Visited 249 times, 1 visits today)