สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า น [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ด [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ด [...]

อ่านต่อ