อำเภอดอยเต่า ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุ [...]

อ่านต่อ