โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการฯ

ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแปลง 5 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561

(Visited 42 times, 1 visits today)