ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

25 เมษายน 2561 นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญก [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอยเต่า ประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า [...]

อ่านต่อ