อำเภอดอยเต่า ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า  เป็นประธานการประชุม สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ในการนี้ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า  ได้สรุปผลการดำเนินงานตลอดจนหารือการดำเนินงาน และร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการระดับตำบล ระดับอำเภอ  กำหนดแผนปฏิบัติการในเวทีที่ 2  ตลอดจนร่วมรับฟัง video conference จากจังหวัดเชียงใหม่

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 44 times, 1 visits today)