เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต อำเภอดอยเต่า

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต

ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2561

(Visited 40 times, 1 visits today)