อำเภอดอยเต่า ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  และนายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 มีนาคม 2561

(Visited 135 times, 1 visits today)