นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเ [...]

อ่านต่อ