อำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.บำรุงเก [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอยเต่า จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. าที่ ร.ต.บำรุงเกียร [...]

อ่านต่อ