โครงการสร้างฝายชะลอน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

มีส่วนราชการต่างๆ ประชาชน ร่วมกิจกรรม  ณ  บริเวณสวนป่าหมู่บ้านหนองปู กับหมู่บ้านวังหลวง อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่  วันที่ 15 กันยายน 2560

(Visited 136 times, 1 visits today)