ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 9 /2560 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า โดยนายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ได้ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ บ้านดอยแก้ว ม.5 ต.มืดกา รับมอบเงินพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า วันที่ 4 กันยายน 2560

(Visited 115 times, 1 visits today)