งานสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง

 

 

เชิญเที่ยวงาน งานสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง ครั้งที่ 15 ชมกิจกรรม การออกบุธจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การสาธิตการทอผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง  การแสดงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมบ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(Visited 78 times, 1 visits today)