นายราเชนทร์ หนุนแปง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอยเต่าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย doitao วันที่ 14 ก.ค. 2564

กวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอดอยเต่า

บริการของเรา