ประชุมมอบนโยบายขับเคลี่อนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 แบบ New Normal

🌤 นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมมอบ นโย [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล

นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอเวียงแก่น รักษาราชการแทนพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ดอยสะเก็ด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563  นายพิเชิด  โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม