สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด
ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ถนนดดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง ตำบลเชียงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่, เบอร์โทรศัพท์ 053 495949
FAX 053 495949
อีเมล์ cdddoisaket@hotmail.com

(Visited 2,157 times, 1 visits today)