สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล

นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอเวียงแก่น รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ” ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

(Visited 12 times, 1 visits today)