พช.ดอยสะเก็ด ร่วมพิธิเปิดปฏิบัติการ Kick Off สยบฝุ่นหมอกควันไฟป่ารอยต่อ 3 จังหวัด

นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอเวียงแก่น รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick Off สยบฝุ่นหมอกควันไฟป่ารอยต่อ 3 จังหวัด เพื่อเป็นการป้องกัน คลี่หลาย ปัญหาหมอกควันไฟป่า บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ ศาลเจ้าแม่นางแก้ว ถ.เชียงใหม่ -เชียงราย กม.ที่ 53

(Visited 5 times, 1 visits today)