สพอ.ดอยหลวง ร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองป่าก่อ ประจำเดือนมิถุนายน 65

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกรณิศ  กุสาวดี พัฒนาการอำเภอดอยหลวง พร้อม นางชลธิชา  สุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองป่าก่อ ประจำเดือนมิถุนายน 65 โดยมีปลัดประจำตำบล นายก.อบต. รองนายก เจ้าหน้าที่ตู้ยาม รพสต. พัฒาการชุมชน สอบต .สารวัตร แพทย์ ผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม ฯ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านใหม่พัฒนาใต้หมู่ 10 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

(Visited 13 times, 1 visits today)