สพอ.ดอยหลวงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีดอยหลวงประชุมหารือจัดกิจกรรมผ้าป่าวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกรณิศ  กุสาวดี พัฒนาการอำเภอดอยหลวง พร้อมนางชลธิชา  สุวรรณ์ พัฒนาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับนางลำยอง  มั่นขันธ์ ประธานพัฒนาสตรีอำเภอดอยหลวง พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุกตำบล ร่วมประชุมหารือจัดกิจกรรมผ้าป่าวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกษตรอำเภอดอยหลวง ชั้น 2

(Visited 1 times, 1 visits today)