สพอ.ดอยหลวง ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงรายประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เข้าชม 4 ครั้ง

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. นายประพันธ์  สุริวงค์ พร้อมด้วย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยหลวง กำนัน ผญบ ต.โชคชัย  กิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง ชรบ อสม กลุ่มพัฒนาสตรีต.โชคชัย ประชาชน ม.12 ต.โชคชัย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงรายประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

(Visited 4 times, 1 visits today)