สพอ.ดอยหลวงลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง

เข้าชม 3 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวงร่วมลงพื้นที่กับกาชาดจังหวัดเชียงรายและกิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ประจำปี พ.ศ. 2565

(Visited 3 times, 1 visits today)